Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar

26 nömrəli Kolayır kənd kitabxana filialı

26 nömrəli Kolayır kənd  kitabxana filialı 1961- ci ildən fəaliyyət göstərir. Fondda 14655 nüsxə ədəbiyyat toplanmışdır. Bunlardan 17655 nüsxəsi Azərbaycan dilində, 542 nüsxəsi isə xarici dillərdədir. Kitabxana il ərzində 759- dan yuxarı oxucuya xidmət göstərir.

Kitabxana öz fondunu kitabxananın yerləşdiyi ərazinin profilinə uyğun komplektləşdirilməsinə çalışır. Belə ki, kənd əhalisinin əsas məşğuluyyəti heyvandarlıq və əkinşilik olduğundan kitabxana keçirdiyi bütün tədbirlərdə bunu nəzərə alaraq kənd təsərrüfatına, maldarlığa aid ədəbiyyatın əhali arasında təbliği işinə xüsusi diqqət yetirir. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyyəsinin təbliği məqsədilə müxtəlif məzmunlu tədbirlər hazırlayıb keçirir. Əsgəri xidmətə çağırılan gənclərlə müharibə vetiranlarının görüşlərini, bu mövzuda yazılmış ədəbiyyatların təqdimatını təşkil edir.

Kitabxanada həmçinin milli- mənəvi dəyərlərimizin təbliği, görkəmli şəxsiyyətlətlərin, şair və yazıçıların yubileylərinin keçirilmməsi məqsədilə kitab sərgiləri, bibloqrafik icmallar və tövsiyyə ədəbiyyat siyahıları təşkil edilir.

Ünvan:
Bərdə rayon Kolayır kəndi

 

127 KB